Εξοικονομώ κατ' οίκον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

Περιγραφή: Από το 2012 ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ θερμαίνει την έκθεση και τα γραφεία συνολικού εμβαδού 1.000 m2 με λέβητα Hargassner
Μοντέλο: WTH HSV 110 kW
Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο
Αποθήκη:  Χωρητικότητα 3 τόνοι
Ιστοσελίδα: www.dromeas.gr
<
<
<