Εξοικονομώ κατ' οίκον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Ξενοδοχείο “ΧΑΜΑΜ” στο Άγκιστρο Σερρών

Περιγραφή: Από το 2012 το ξενοδοχείο “ΧΑΜΑΜ” στο Άγκιστρο Σερρών θερμαίνει τους χώρους του συνολικού εμβαδού περίπου 550 m2 με λέβητα Hargassner
Μοντέλο: Classic Lambda 60 kW
Εγκατάσταση: Νέα εγκατάσταση
Αποθήκη:  Χωρητικότητα 2 τόνοι
Ιστοσελίδα: www.hamamagistro.gr
<
<
<