Εξοικονομώ κατ' οίκον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Ξενοδοχείο “ΟΙΚΙΕΣ” στο Άγκιστρο Σερρών

Από το 2011 το ξενοδοχείο “ΟΙΚΙΕΣ” στο Άγκιστρο Σερρών θερμαίνει τους χώρους του με έναν λέβητα pellet 33 kW.
Ιστοσελίδα: www.oikiesagistro.gr
<