Εξοικονομώ κατ' οίκον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Ξενοδοχείο “Paralimnio Suites” στην Καστοριά

Περιγραφή: Από το 2013 το ξενοδοχείο “Paralimnio Suites” στην Καστοριά θερμαίνει τους χώρους του συνολικού εμβαδού περίπου 480 m2 με λέβητα Hargassner
Μοντέλο: Classic Lambda 60 kW Touch
Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο
Αποθήκη:  Χωρητικότητα 2 τόνοι
Ιστοσελίδα: www.paralimnio.gr
<