Εξοικονομώ κατ' οίκον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Σέρρες: 3 ορόφοι 200 m2 σε πολυκατοικία

Περιγραφή: 3 ορόφοι 200 m2 σε πολυκατοικία
Μοντέλο: Classic 22 kW
Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο στο υπόγειο
Αποθήκη:  Χωρητικότητα 1 τόνος
<
<
<