Εξοικονομώ κατ' οίκον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Ξενοδοχείο “Νικέλλη” στο Ελατοχώρι Πιερίας

Περιγραφή: Το ξενοδοχείο “Νικέλλη” στο Ελατοχώρι Πιερίας θερμαίνει πλέον τους χώρους του, συνολικού εμβαδού περίπου 600 m2 με λέβητα ξύλου Hargassner 60 kW
Μοντέλο: Λέβητας Ξύλου HV 60 kW
Εγκατάσταση: Μετατροπή παλιού λεβητοστασίου. Απομακρύνθηκαν δύο λέβητες πετρελαίου και εγκαταστάθηκε ένας λέβητας ξύλου 60 kW με τρία δοχεία αδρανείας των 1.000 lit.
Δοχείο Αδρανείας: 3 x 1000lit
Ιστοσελίδα: http://www.nikelli.gr
<
<
<