Εξοικονομώ κατ' οίκον

Πώς ελέγχεται η σωστή λειτουργία του λέβητα και του καυστήρα;

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λειτουργεί αποδοτικά το σύστημα θέρμανσης είναι η σωστή λειτουργία τόσο του λέβητα όσο και του καυστήρα, και η σωστή συντήρησή τους.
Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικά αδειοδοτημένο τεχνίτη που κάνει τη συντήρηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο του συστήματος του καυστήρα ή του λέβητα και τις καπνοδόχου, μέσω ειδικών οργάνων.